ثبت فیش نقدی

ثبت فیش نقدی

شماره حساب بانک

بازدیدکننده ی گرامی،

چنانچه تمایل دارید، وجه سفارش را توسط فیش بانکی (حواله بانکی) و یا با استفاده از دستگاه های خودپرداز (کارت به کارت) پرداخت کنید، می توانید از یکی از شماره حساب ها، یا شماره کارت های زیر استفاده کنید:  

0334731738008      شماره حساب

6037-6915-5749-3459     شماره کارت

احمدرضا نعمتی خویی

149744948            شماره حساب

5894-6318-9534-6989    شماره کارت

احمدرضا نعمتی خویی

    9701925650   شماره حساب  

    6273-5313-0677-9354   شماره کارت

احمدرضا نعمتی خویی

 

216302474603     شماره حساب

5892-1011-3721-6707    شماره کارت

احمدرضا نعمتی خویی

6362-1421-0018-1246  شماره زرین کارت

احمدرضا نعمتی خویی

       شماره حساب  

     شماره کارت

احمدرضا نعمتی خویی

 

لطفا پس از پرداخت مبلغ سفارش، با مراجعه به صفحه ی کاربری خود ، نسبت به تکمیل سفارش و فرآینده خرید، اقدامات لازم را به عمل آورید.

* نام و نام خانوادگی
* ایمیل
* تلفن
تلفن همراه
* شناسه سفارش
توضیحات
* نام بانک
* نحوه واریز
* تاریخ واریز
* مبلغ واریزی (تومان)
* شماره فیش
4 رقم آخر کارت
* کد امنیتی